Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު 10:00 އިން މާދަމާގެ 10:00 އަށް)

 

ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއްރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުފޯރިނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ.

 

ވައިޖެހޭނީ ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާ 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް މަޑުވާނެ.04 ޞަފަރު 1439

24 އޮކްޓޯބަރު 2017

© Copyright 2015 Maldives Meteorological Service All Rights Reserved