Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިންް މާދަމާރޭ 08:00 އަށް)

  

 

ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ.

 

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 1–- 4 ފޫޓު.

 

 

11 ޞަފަރު 1442

 28 ސެޕްޓެންބަރު 2020