Maldives Meteorological Service

Male
30°C
fine
 • Male
  30°C
  fine
  Male loading
 • Hanimadhoo
  29°C
  fine
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  30°C
  partly cloudy
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  29°C
  partly cloudy
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  29°C
  cloudy
  Gan loading
30°C
 • 79.4cm
  High1
 • 00:30hrs
  High1 Time
 • 57.7cm
  High2
 • 11:54hrs
  High2 Time
 • 23.9cm
  Low1
 • 06:39hrs
  Low1 Time
 • -7.8cm
  Low2
 • 18:12hrs
  Low2 Time
 • 06:19
  Sunrise
 • 18:22
  Sunset
 • 17:12
  Moonrise
 • 04:52
  Moonset
 • 71%
  Humidity
 • 30°C
  Temperature
 • fine
  Condition
 • Nil mm
  Rainfall
 • NNE 07 mph
  Wind
 • 8:12
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Tue, 19 February
  fine
  wind : nne 10 mph
  sea : slight
 • Wed, 20 February
  slight shower
  wind : ENE 13 mph
  sea : slight
 • Thu, 21 February
  fine
  wind : NE 15 mph
  sea : slight
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Wed, 06 March
 • moonphase
  Thu, 14 March
 • moonphase
  Tue, 19 February
 • moonphase
  Tue, 26 February
NEWS BULLETIN
Mon, 07 January
މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާންމުންނަށް ދޭހަވާނޭ ހެން މޫސުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ޚަބަރުތައް ތައްޔާރު ކުޅައުމުގައި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ލަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ވެރީންނާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.                     ...read more
Wed, 26 December
Climate consensus outlook for December 2018, January 2019 & February 2019 over Maldives According to consensus outlook, atolls south of Laamu atoll are likely to receive below normal rainfall while the rest of Maldives most likely to receive...read more
Thu, 18 October
Maldives Meteorological Service (MMS) Technicians are currently undergoing AWS and Network training in Bologna, Italy by CAE, under the project “Enhancing weather and climate monitoring and data management capacity of MMS for reducing vulnerabilities of...read more
IN PICTURES
 • Minister Dr.Hussain Rasheed Hassan visiting MMS.
 • Gan Meteorological Office staff are participating in an intense 5 day program on computer programing and basics of computer coding.
 • PR of Maldives with WMO SM Majeed meeting SG WMO, Petteri Taalas in Geneva, on 13 Jul 2018. Discussed enhancing capacity building and technical capacity of MMS. Ambassador H.E Dr. Hala Hameed also participated in the Friday meeting.
 • Ongoing installation of Automatic Weather Station (AWS) in K.Dhiffushi.
 • World Meteorological Day 2018 TV Talk-show