Maldives Meteorological Service

Male
29°C
cloudy
 • Male
  29°C
  cloudy
  Male loading
 • Hanimadhoo
  30°C
  partly cloudy
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  26°C
  cloudy
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  29°C
  fine
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  30°C
  fine
  Gan loading
29°C
 • 205.6cm
  High1
 • 06:59hrs
  High1 Time
 • 213.4cm
  High2
 • 18:50hrs
  High2 Time
 • 167.5cm
  Low1
 • 00:32hrs
  Low1 Time
 • 182.2cm
  Low2
 • 12:19hrs
  Low2 Time
 • 05:55
  Sunrise
 • 18:20
  Sunset
 • 12:55
  Moonrise
 • 00:32
  Moonset
 • 81%
  Humidity
 • 29°C
  Temperature
 • cloudy
  Condition
 • NIL
  Rainfall
 • WSW 14 mph
  Wind
 • 9:0
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Fri, 22 June
  thundershower
  wind : wsw 15 mph
  sea : rough
 • Sat, 23 June
  moderate shower
  wind : w 12 mph
  sea : moderate
 • Sun, 24 June
  moderate shower
  wind : wsw 10 mph
  sea : slight
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Thu, 14 June
 • moonphase
  Tue, 22 May
 • moonphase
  Tue, 29 May
 • moonphase
  Wed, 06 June
NEWS BULLETIN
Thu, 24 May
ނަމްބަރ: 93-PWS/FC/2018/18 މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު   މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރުގަދަވެ، އެކި ހިސާބަށް _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Tue, 01 May
ނަމްބަރ: 93-PWS/FC/2018/15 މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު           އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުން ގާތްގަޑަކަށް 3000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Tue, 01 May
No.: 93-PWS/FC/2018/15Weather News Bulletin  The tropical cyclone “Flamboyan” is situated approximately 3000 km southeast of Addu Atoll, Maldives. Under its influence, high swell waves are expected to generate and propagate across the south Indian Ocean and is likely to...read more
IN PICTURES
 • Ongoing installation of Automatic Weather Station (AWS) in K.Dhiffushi.
 • World Meteorological Day 2018 TV Talk-show
 • World Meteorological Day 2018 TV Talk-show
 • Contract signed for the "Establishment of power backup facility at Maldives Meteorological Service" between V.A.M & Company Pvt Ltd and Maldives Meteorological Service.
 • Eleventh Session of South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-11) Winter Season 2017, currently going on in Malé, Maldives, 25-27 September 2017.