Maldives Meteorological Service

Male
30°C
fine
 • Male
  30°C
  fine
  Male loading
 • Hanimadhoo
  30°C
  fine
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  30°C
  fine
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  29°C
  lightning
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  30°C
  partly cloudy
  Gan loading
30°C
 • 72.9cm
  High1
 • 16:01hrs
  High1 Time
 • 61.7cm
  High2
 • 03:01hrs
  High2 Time
 • 22.3cm
  Low1
 • 21:56hrs
  Low1 Time
 • -6.2cm
  Low2
 • 09:20hrs
  Low2 Time
 • 05:56
  Sunrise
 • 18:13
  Sunset
 • 22:46
  Moonrise
 • 10:05
  Moonset
 • 76%
  Humidity
 • 30°C
  Temperature
 • fine
  Condition
 • NIL
  Rainfall
 • WNW 10 mph
  Wind
 • 10:30
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Thu, 25 April
  partly cloudy
  wind : nw 11 mph
  sea : moderate
 • Fri, 26 April
  fine
  wind : nw 09 mph
  sea : slight
 • Sat, 27 April
  slight shower
  wind : wnw 09 mph
  sea : slight
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Sun, 05 May
 • moonphase
  Sun, 12 May
 • moonphase
  Sun, 19 May
 • moonphase
  Sat, 27 April
NEWS BULLETIN
Mon, 07 January
މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާންމުންނަށް ދޭހަވާނޭ ހެން މޫސުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ޚަބަރުތައް ތައްޔާރު ކުޅައުމުގައި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ލަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ވެރީންނާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.                     ...read more
Wed, 26 December
Climate consensus outlook for December 2018, January 2019 & February 2019 over Maldives According to consensus outlook, atolls south of Laamu atoll are likely to receive below normal rainfall while the rest of Maldives most likely to receive...read more
Thu, 18 October
Maldives Meteorological Service (MMS) Technicians are currently undergoing AWS and Network training in Bologna, Italy by CAE, under the project “Enhancing weather and climate monitoring and data management capacity of MMS for reducing vulnerabilities of...read more
IN PICTURES
 • Television weather presentation workshop
 • Television weather presentation workshop
 • ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސާރވޭ
 • ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސާރވޭ
 • ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކ. ކާށިދޫ ގައި ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން