Maldives Meteorological Service

Male
29°C
cloudy
alerticon Alert White for heavy rain and thunderstorms with gusts of 45 mph.click for more information

ALERT WHITE 

INFORMATION:

Heavy rain and thunderstorms with gusts of 45 mph expected. 

Area: From Haa Alifu Atoll to Thaa Atoll. 

Period: 1100 hrs - 1600 hrs.

ISSUED: 1030 hrs 06 Aug 2020.

-MetService-

 • Male
  29°C
  cloudy
  Male loading
 • Hanimadhoo
  29°C
  cloudy
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  29°C
  cloudy
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  31°C
  cloudy
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  30°C
  partly cloudy
  Gan loading
29°C
 • 80.4cm
  High1
 • 14:44hrs
  High1 Time
 • 63.1cm
  High2
 • 02:23hrs
  High2 Time
 • -2.4cm
  Low1
 • 08:16hrs
  Low1 Time
 • 5.2cm
  Low2
 • 20:58hrs
  Low2 Time
 • 06:02
  Sunrise
 • 18:22
  Sunset
 • 20:34
  Moonrise
 • 08:06
  Moonset
 • 79%
  Humidity
 • 29°C
  Temperature
 • cloudy
  Condition
 • 1.3 mm
  Rainfall
 • WSW 16 mph
  Wind
 • 3:30
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Fri, 07 August
  slight shower
  wind : sw 8 mph
  sea : slight
 • Sat, 08 August
  slight shower
  wind : wsw 10 mph
  sea : moderate
 • Sun, 09 August
  moderate shower
  wind : w 13 mph
  sea : moderate
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Sun, 21 June
 • moonphase
  Sat, 30 May
 • moonphase
  Sat, 06 June
 • moonphase
  Sat, 13 June
NEWS BULLETIN
Tue, 04 August
  މިއަހަރު (2020) އޯގަސްޓް މަހު އާންމުކޮށް އޯގަސްޓް މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އޯގަސްޓް މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.   The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase over the country during August 2020. Temperature likely...read more
Mon, 06 July
2020 ވަނައަހަރު ޖުލައި މަހު، އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ޖުލައި މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޖުލައި މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ. The climate outlook suggests that...read more
Wed, 17 June
2020 ވަނައަހަރު ޖޫން މަހު، އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ޖޫން މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޖޫން މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.The...read more
IN PICTURES
 • ISO Certificate and Internal Auditor Certificate awarding
 • General staff meeting
 • Women's Day 2020 Celebration organized by Met. Recreation Club at Maldives Maldives Meteorological Service
 • Training on mesoscale weather forecasting system
 • Television weather presentation workshop