Maldives Meteorological Service

Male
29°C
fine
 • Male
  29°C
  fine
  Male loading
 • Hanimadhoo
  28°C
  fine
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  29°C
  fine
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  28°C
  fine
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  28°C
  fine
  Gan loading
29°C
 • 2.2 ft
  High1
 • 02:08hrs
  High1 Time
 • 2.6 ft
  High2
 • 14:57hrs
  High2 Time
 • -0.4 ft
  Low1
 • 08:20hrs
  Low1 Time
 • 0.5 ft
  Low2
 • 20:53hrs
  Low2 Time
 • 05:59
  Sunrise
 • 18:14
  Sunset
 • 08:12
  Moonrise
 • 20:47
  Moonset
 • 74%
  Humidity
 • 29°C
  Temperature
 • fine
  Condition
 • 14.2 mm
  Rainfall
 • WSW 08 mph
  Wind
 • 8:54
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Fri, 16 April
  partly cloudy
  wind : W 7 mph
  sea : slight
 • Sat, 17 April
  thundershower
  wind : SSW 6 mph
  sea : slight
 • Sun, 18 April
  thundershower
  wind : S 6 mph
  sea : slight
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Sun, 15 November
 • moonphase
  Sun, 22 November
 • moonphase
  Sat, 31 October
 • moonphase
  Sun, 08 November
NEWS BULLETIN
Thu, 01 April
މިއަހަރު (2021) އެޕްރީލްމަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭވަރަށް...read more
Sun, 21 March
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 01 March
މިއަހަރު (2021) މާރިޗު މަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް...read more
IN PICTURES
 • World Meteorological Day, 23 Mar 2021. " The Ocean, Our Climate and Weather "
 • Highlights of World Meteorological Day Celebration at Maldives Meteorological Service
 • The Ambassador of Japan to the Maldives and UNDP Resident Representative to the Maldives visited MMS along with Minister of Environment Dr. Hussain Rasheed Hassan
 • ISO Certificate and Internal Auditor Certificate awarding
 • General staff meeting