ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

28°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރާ ވިދުން

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

29°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ދެކުނު 8

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ބުރާސްފަތި

29°C

ހުކުރު

30°C

ހޮނިހިރު

31°C

އާދީއްތަ

32°C

ހޯމަ

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޮނިހިރު

4 ޑިސެމްބަރު

ހޮނިހިރު

11 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

19 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

26 ޑިސެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

1 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

9 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

16 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

23 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

30 ޑިސެމްބަރު

އަންގާރަ

5 ޑިސެމްބަރު

އަންގާރަ

12 ޑިސެމްބަރު

ބުދަ

13 ޑިސެމްބަރު

ބުދަ

20 ޑިސެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

28 ޑިސެމްބަރު

އިރު އަރާ

05:59

އިރު އޮއްސޭ

17:53

ހަނދު އަރާ

00:34

ހަނދު އޮއްސޭ

12:54

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

08:30

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27