އެލާރޓް

ހުދު ސަމާލު

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން، ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން.

ސަރަހައްދު

ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅަށް

ގަޑި

26 ސެޕްޓެމްބަރު 00:30 - 26 ސެޕްޓެމްބަރު 06:45