އެލާރޓް

ރީނދޫ ސަމާލު

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން.

ސަރަހައްދު

ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅަށް

ގަޑި

23 މޭ 02:30 - 23 މޭ 06:30