އެލާރޓް

ހުދު ސަމާލު

ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން.

ސަރަހައްދު

ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް

ގަޑި

8 ޑިސެމްބަރު 16:00 - 8 ޑިސެމްބަރު 22:00