ނިމުތު

ހަނިމާދޫ

28°C

ވާރޭ

ހުޅުލެ

28°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

29°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

30°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ކެރި

26.1°C

ވިއްސާރަ

0.5

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު އުތުރު 15

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

ހޯމަ

28°C

އަންގާރަ

30°C

ބުދަ

32°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހުކުރު

32°C

މޫސުން

26.1°C

ވިއްސާރަ

ވައި

NW 15

އިރު އަރާ

05:55

އިރު އޮއްސޭ

18:01

ވައިގެ ތެއްކަން

96%

ހަނދު އަރާ

21:15

ހަނދު އޮއްސޭ

09:55

ދުވާލުގެ ދިގުމިން

(ގަޑި)

05:00

އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ މޫސުން

25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 / 10:00 އިން 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 / 10:00 އަށް

މޫސުން

އެކިހިސާބަށް ގުގުރުމާއި އެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ މެންދުރު ފަހުން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ.

ވައި

ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ.

ކަނޑު

ގަދަ ވާނެ .

ރާޅުގެ އުސްމިން

3 - 6 ފޫޓު.

ސަމާލު: ދިޔަވަރު ބޮޑު ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވޭ. ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލު ވުމަށް ދަންނަވަން.