ނިމުތު

ހުޅުލެ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

30°C

ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

އުޑުމަތި ބަނަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

25.9°C

ވާރޭ

1.9

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު އުތުރު 9

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

30°C

ބުދަ

30°C

ބުރާސްފަތި

30°C

ހުކުރު

29°C

މޫސުން

25.9°C

ވާރޭ

ވައި

NW 9

އިރު އަރާ

05:54

އިރު އޮއްސޭ

18:01

ވައިގެ ތެއްކަން

94%

ހަނދު އަރާ

13:39

ހަނދު އޮއްސޭ

00:46

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

03:06

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 / 10:00 އިން 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 / 10:00 އަށް

މޫސުން

އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރުމާއެކު ގުގުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ.

ވައި

ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަަށް 35 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެން ވޭ .

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ .

ރާޅުގެ އުސްމިން

2 - 5 ފޫޓު.

ސަމާލު: ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ މޫސުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުން އެދެވެނެ.